Adgangskrav

Alle er velkommen på Dampmøllen– så længe de opfylder diskotekets og sikkerhedspersonalets krav. Disse krav er sikkerhedsfirmaet sat til at regulerer, da det er dem der er ansat til at sikre tryghed på diskoteket.
Kravene er til for på bedst mulig måde at sikre en positiv stemning for vores alle vores gæster.

  • Gæster skal være fyldt 18 år.
  • Medbringe gyldigt billede ID.
  • Ikke være påvirket at stoffer.
  • Ikke være voldsomt påvirket af alkohol – så man er til gene for andre gæster eller til fare for sig selv. (sikkerhedspersonalets vurdering)
  • Ikke iklædt bandelignende tøj, smykker eller i øvrigt signalere at man sympatiserer med en sådan gruppe. (sikkerhedspersonalets vurdering)
  • Ikke have en negativ attitude, der skaber utryghed blandt personalet og de øvrige gæster. (dørmændenes og bestyrerens vurdering)
  • Ikke have været involveret i ballade eller gjort omgivelserne utrygge før – eller været indirekte medvirkende hertil. (sikkerhedspersonalets og bestyrerens vurdering)